Spreekuur en huisbezoek

Spreekuur en huisbezoek

Alle assistentes zijn medisch geschoold en getraind om de spoedeisendheid van uw vraag in te kunnen schatten. Met de assistente kunt u een afspraak maken voor zowel het artsenspreekuur als het assistentespreekuur. Bovendien hebben we ook iedere dag inloopspreekuur en heeft u de mogelijkheid om visites aan te vragen. Tot slot is er de mogelijkheid tot telefonisch contact met de arts. 

Reguliere spreekuur

Iedere ochtend en 3 middagen per week (maandag, woensdag en donderdag) kunt u op afspraak terecht bij de artsen. Voor een afspraak belt u naar de praktijk.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en ernst van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen of denkt u extra tijd nodig te hebben? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Inloopspreekuur

Met korte medische vragen die niet veel tijd kosten kunt u naar het inloopspreekuur van de huisarts komen, dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Bij binnenkomst meldt u zich bij de assistente. Houd wel rekening met eventuele wachttijden.

Telefonisch spreekuur

Voor vragen die telefonisch beantwoord kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het opvragen van uitslagen, belt u bij voorkeur ’s ochtends de praktijk. Indien de assistente u niet kan helpen, wordt u later op de dag teruggebeld. Het telefonisch contact heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Assistentespreekuur

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten en kan u informatie(folders) verstrekken over uiteenlopende medische onderwerpen.

U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Onze doktersassistentes zijn medisch geschoold en hebben een beroepsgeheim.

De assistentes kunnen een aantal controles en handelingen zelfstandig uitvoeren. Op afspraak kunt u dagelijks terecht voor:

 • bloeddrukcontroles (eenmalig/30 min/24 uur)
 • bloed- en urineonderzoeken
 • zwangerschapstesten
 • injecties
 • wondverzorging
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • aanstippen van wratten
 • oren uitspuiten
 • reisadvies en vaccinaties
 • hechtingen verwijderen
 • zwachtelen en tapen
 • hartfilmpjes
 • longfunctiemetingen
 • allergietesten
 • ambulante bloeddrukmetingen
 • enkel-armindex metingen

Huisbezoek

Wanneer het medisch gezien niet goed mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor het aanvragen van een huisbezoek graag voor 10.00 uur bellen.