Klachtenregeling

Klachtenregeling

In ons werk kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. We kunnen dan proberen het samen op te lossen.

Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan kunt u uw klacht bij ons indienen door onderstaand klachtenformulier te downloaden of u kunt bij de assistenten om een formulier vragen. Het formulier graag ingevuld bij ons inleveren.

Indien u de klacht niet direct met ons wilt bespreken, kunt u uw klacht bij de SKGE indienen, als praktijk zijn we hierbij aangesloten; een klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. Hij kiest hierbij geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u met een klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier op www.skge.nl gebruiken of u kunt bellen naar 088 - 0229190.

Download klachtenformulier (Word)